Financiële transparantie voor uw organisatie

Fincite is het online instrument voor het verkrijgen van financiële transparantie. Het maakt voor uw organisatie de kostenstromen inzichtelijk, op basis daarvan kunt u uw besluitvorming en besturing op een hoger niveau brengen. Het werkt bovendien gemakkelijk, snel en effectief.

  Insight

Inzicht in uw kosten

Wáár worden kosten gemaakt? Waarvóór worden kosten gemaakt? En hoe kunnen kosten op een effectieve manier worden geclassificeerd, geaggregeerd, geanalyseerd en gerapporteerd? Fincite is het instrument waarmee uw organisatie deze vragen kan beantwoorden. De antwoorden zijn 100% gebaseerd op en herleidbaar naar uw financiële administratie. Dat maakt uw financiële proces inzichtelijk en uw cijfers actueel.

  Control

Sturen met gegevens

Het inzicht in cijfers en financiële stromen leidt tot analyses die waarde toevoegen, tot een gesprek op basis van feiten. Het zorgt ervoor dat u in staat bent te sturen en beslissingen te nemen, samen met en gedragen door uw medewerkers. Hierdoor wordt uw apparaat transparanter, effectiever, goedkoper en commercieel slagvaardiger. Op basis van Fincite zorgt u voor een gemeenschappelijke taal en manier van denken die is ingebed en geborgd in de reguliere besturing van uw organisatie.

  Growth

Structurele groei

Inzicht en sturing zijn de basis voor structurele groei. Op strategisch niveau kunt u scenario’s doorrekenen om consequenties van mogelijke beslissingen inzichtelijk te maken. Op het commerciële vlak bent u in staat actuele en potentiële klantbijdragen te optimaliseren. Bij stakeholders is het mogelijk veel gemakkelijker draagvlak te verkrijgen voor een voorgenomen koers. Door middel van Fincite kunt u de juiste vragen stellen, de juiste analyses maken en een goede bestuurlijke onderbouwing verkrijgen om de consequenties van deze analyses te formuleren en beslissingen te onderbouwen.


© Fincite

"Ons financiële inzicht is nu gedetailleerd. Daarmee brengen we de operationele en commerciële besluitvorming op een veel hoger plan. Fincite is key geweest in dat proces."

Kor Bosscher, CFO MN

"Met Fincite hebben we in twee weken tijd een compleet en sluitend model gemaakt van de financiële stromen binnen Blue Sky Group. Hiermee heeft Blue Sky Group een extra controle op de marge per klant en de onderliggende afdelingskosten."

Jos Keijzers, hoofd Control Blue Sky Group

"Fincite is gebaseerd op een baanbrekende technologie die op een heel praktische manier wordt toegepast. Dat maakt de oplossing niet alleen erg flexibel, maar ook erg competitief."

Aris Prins, CEO Premium