Financiële kaart

De financiële kaart van je organisatie laat in een dynamisch flow-diagram zien hoe de kosten door je organisatie heen ‘vloeien’. Van grootboek via alle processen naar producten/diensten en vervolgens naar afnemers. In die flow zie je van alle stappen en alle afdelingen de kosten, eenheidsprijzen en aantallen (PxQ). Fincite maakt daarmee zichtbaar wat de bijdrage van elke afdelingen is in de totale kostenopbouw van producten/diensten en afnemers.

Op reis met de financiële kaart

Een landkaart gebruik je in het gewone leven voor verschillende dingen. Je kan ermee je reisdoel bepalen of de route plannen. Tijdens het reizen kan je checken of je niet verdwaalt en zo nodig bijsturen. Met de financiële kaart van Fincite is het net zo.

1. Doel bepalen
Allereerst kan je met Fincite kaarten maken van toekomstige situaties, van business scenario’s. Op die kaarten kan je zien wat de financiële consequenties zijn van business beslissingen die de directie overweegt. Consequenties voor de totale kosten, maar ook voor de kosten per afdeling. En voor de winstgevendheid van producten/diensten en klanten.

2. Plannen
Met Fincite kan je het budget berekenen, bespreken en vaststellen op basis van PxQ. In dat budget staan dan niet alleen de kosten per afdeling, maar ook wat je verwacht voor wat betreft alle eenheidsprijzen, zelfs als de aantallen gaan wijzigen.

3. Bijsturen
Tijdens het jaar zie je in Fincite voor elke afdeling de gerealiseerde kosten, eenheidsprijzen en aantallen ten opzicht van het budget. Dit geeft inzicht op welke plek in de organisatie de actualiteit afwijkt van het plan en waarom. Bijvoorbeeld door nieuwe klanten, heftige prijsconcurrentie, of veranderende regelgeving….

K640_Pocket watch