De vraag naar financiële transparantie is uiterst actueel; het onderwerp staat in een sterke maatschappelijke belangstelling. Daarnaast realiseren grote organisaties zich dat goed financieel inzicht niet alleen de basis is voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar ook voor vergroting van commerciële slagkracht. Belangrijke thema’s daarbij zijn:

Efficiënte bedrijfsvoering

Financieel inzicht is de basis voor sturing op efficiency. Het maakt transparant wie bijdraagt aan de producten en diensten van uw organisatie en wat die bijdrage is, waardoor u precies en op een intelligente wijze kan sturen op effectiviteit en kosten. Daarnaast kunt u dit gaan vergelijken met andere spelers in de markt (benchmarking). Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Kosten vaststellen per klant, dienst, locatie, afdeling, handeling, etc.
  • Intern verrekenen
  • Kostenreductiestrategieën vaststellen en volgen
  • Effecten business cases doorrekenen en volgen
  • Budgetcycli ondersteunen en op budgeteffecten rapporteren
  • Benchmarks vaststellen en analyseren

Commerciële effectiviteit

Financiële transparantie is een sterk hulpmiddel voor sturing op commerciële effectiviteit. Het geeft gedetailleerd inzicht in wat u doet voor klanten of klantgroepen en de daaraan verbonden kosten en margebijdrage. U kunt daarmee een gesprek aangaan dat waarde toevoegt voor zowel uw klant als uw eigen organisatie. Voor nieuwe klanten kunt u op basis van modellering precies doorrekenen wat kostenniveaus zullen worden. Ten slotte helpt het inzicht u in de (strategische) besluitvorming met betrekking tot uw toekomstige portfolio van diensten. Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Marge per klant en dienst vaststellen
  • Ondersteunen van contractonderhandelingen
  • Doorrekenen commerciële strategieën (prijzen, marktintroductie, uitfasering, etc.)

Verantwoording

En dan het laatste maar niet minst belangrijke aspect: stakeholders (zoals aandeelhouders, klanten, toezichthouders, media) vragen om gedetailleerd financieel inzicht in bedrijfsvoering. Het betreft vaak een vraag om verantwoording, dus in welke mate er effectief en integer wordt omgegaan met belangen en middelen, of in welke mate de organisatie voldoet aan afgesproken regels.


© Fincite

We were prepared to make bold, innovative decisions to enhance our profitability. But if you are going to be bold, you better be sure your facts are correct.

R.S. Kaplan "The Co-operative Bank", Harvard Business School Case

De kaasschaaf kan worden vervangen door een meer intelligente manier van sturen.

Rapportages voor derden zijn niet alleen gemakkelijk op te leveren, maar ze zijn ook consistent qua opbouw, kwaliteit en onderbouwing.